Sobre mi

Me llamo Maria Amparo. Soy una estudiante de 3º de Logopedia en la Facultat de Psicologia de la Universitat de València.

Universitat de Psicologia